साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीको लागि रुपन्तरण पहल आयोजना कार्यान्वयनको शर्त सम्बन्धमा । (नगरपालिका र गाउँपालिका सबै)

अन्य निकाय २०७७ श्रावण १५ गते बिहीबार १३:४८:३८ बजे

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारीको लागि रुपन्तरण पहल आयोजना कार्यान्वयनको शर्त सम्बन्धमा ।  (नगरपालिका र गाउँपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन