छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ प्रेस विज्ञप्ति

स्थानीय तहको Mobile App सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।

अन्य निकाय २०७७ भाद्र २१ गते आइतबार १२:४२:०१ बजे

स्थानीय तहको Mobile App सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।

Mobile App निम्‍न ठेगानामा उपलब्ध छ ।
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infodev.doitnew.ui.dashboard&hl=en

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप प्रेस विज्ञप्ति