साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

समृद्धि परियोजनाबाट दिक्षीत प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका नगरपालिका/गाउँपालिका सबै)

अन्य निकाय २०७७ आश्विन १ गते बिहीबार १६:२९:०५ बजे

श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) को मिति २०७७।०६।०१ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम ।

समृद्धि परियोजनाबाट दिक्षीत प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण EMIS मा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका नगरपालिका/गाउँपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन