साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

रोजगारी संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७ मंसिर ५ गते शुक्रबार १५:०१:३८ बजे

रोजगारी संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन