साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको । (श्री स्थानीय तह सबै)

अन्य निकाय २०७७ पौष १९ गते आइतबार १४:२७:४४ बजे

श्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिति २०७७।०९।०९ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम । 

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको । (श्री स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन