साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै)

अन्य निकाय २०७७ पौष २१ गते मंगलबार ११:३३:५९ बजे

श्री निर्वाचन आयोगको मिति २०७७।०९।१९ को पत्रबाट अनुरोध भई आए बमोजिम ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन