साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अबलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७ माघ ४ गते आइतबार १५:४७:०३ बजे

चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अबलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन