साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने सम्बन्धमा । (जि.स.स सबै / स्थानीय तहहरु सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७ माघ १३ गते मंगलबार १५:३९:१० बजे

निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने सम्बन्धमा । (जि.स.स सबै / स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन