साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सहभागिता सम्बन्धमा । (बागमति प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७७ माघ २३ गते शुक्रबार ११:०४:१० बजे

सहभागिता सम्बन्धमा । (बागमति प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) । माग गरिएको विवरणको फाराम र Power Point बनाउनको लागि ढाँचा MoFAGA Portal मा राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन