साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्र.म.रो.का.को खर्च प्रगति EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ माघ २७ गते मंगलबार १६:२८:४८ बजे

प्र.म.रो.का.को खर्च प्रगति EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन