साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कोभिड १९ को संक्रमण विरुद्ध आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ चैत्र १७ गते मंगलबार १२:०८:४५ बजे

कोभिड १९ को संक्रमण विरुद्ध आवश्यक समन्वय गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन