साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी सूचना

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८ बैशाख ९ गते बिहीबार १५:४५:०६ बजे

स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार