साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

मेडपा कार्यक्रमको भौतिक तथा बित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह) मेडपा कार्यक्रम संञ्चालन भएका सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ बैशाख ९ गते बिहीबार १७:०८:०८ बजे

मेडपा कार्यक्रमको भौतिक तथा बित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।  (श्री स्थानीय तह)  मेडपा कार्यक्रम संञ्चालन भएका सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन