साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

CMIS को विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीय तह सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८ बैशाख २८ गते मंगलबार ११:२०:०५ बजे

CMIS को विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन