साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सेवानिवृत शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, ७७ वटै / स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७८ असार १८ गते शुक्रबार १४:३७:१६ बजे

सेवानिवृत शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, ७७ वटै / स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन