साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

खर्च नभएको रकम सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८ असार २८ गते सोमबार ११:०२:४७ बजे

खर्च नभएको रकम सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन