साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका सबै) ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८ श्रावण ८ गते शुक्रबार १४:४८:३८ बजे

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका सबै) । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन