साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशासन पत्रिका १३४ ‍‌औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८ श्रावण ११ गते सोमबार १७:००:०१ बजे

प्रशासन पत्रिका १३४ ‍‌औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन