साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

खरिद सम्झाैताको म्याद थप सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरू सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८ कार्तिक २५ गते बिहीबार ११:११:५३ बजे

खरिद सम्झाैताको म्याद थप सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरू सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन