छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कोभिड-१९ सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट जारी आदेश पठाईएको । (स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८ माघ ७ गते शुक्रबार १५:१९:५४ बजे

कोभिड-१९ सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट जारी आदेश पठाईएको । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन