छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कबुलियत गर्ने कार्यमा सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (सम्बन्धित कलेज / क्यामपसहरु सबै)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ असार १९ गते आइतबार ०८:२३:१५ बजे

कबुलियत गर्ने कार्यमा सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (सम्बन्धित कलेज / क्यामपसहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन