छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ असार ३१ गते शुक्रबार १४:४२:२५ बजे

बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन