छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहका ५, १० र १५ वेडका आधारभुत अस्पतालको लागि नमूना संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सम्बन्धमा । (संलग्न सूची अनुसारका स्थानीय तहहरु सबै)

संगठन विकास शाखा २०७९ श्रावण २ गते सोमबार ११:२६:४४ बजे

स्थानीय तहका ५, १० र १५ वेडका आधारभुत अस्पतालको लागि नमूना संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सम्बन्धमा । (संलग्न सूची अनुसारका स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन