साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ निर्देशिका

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५- श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु)

विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५ आश्विन १६ गते मंगलबार ११:२८:०० बजे

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५- श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप निर्देशिका