हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३७ औ अङ्‍कको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८० बैशाख १५ गते शुक्रबार १५:४१:०३ बजे

प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३७ औ अङ्‍कको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३७ औ अङ्‍कको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । २०८० बैशाख १५ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन