साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाइलाइट:
/ महाशाखा / शाखाहरुको कार्यविवरण

महाशाखा / शाखाहरुको कार्यविवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

सङ्घीय मामिला महाशाखा

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा

योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा

  स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा

प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा

कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा

मन्त्रालयका सुचनाहरु