हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्गजा Web Site sitasundas@gmail.com 063-420458
२. गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला समन्वय समिति तनहुँ Web Site info@ddctanahun.gov.np 065-540144
३. गण्डकी प्रदेश गोरखा जिल्ला समन्वय समिति गोरखा Web Site info@ddcgorkha.gov.np 064-420160
४. गण्डकी प्रदेश मनाङ जिल्ला समन्वय समिति मनाङ Web Site ddcmanang@gmail.com 066-440244
५. गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला समन्वय समिति लम्जुङ्ग Web Site info@ddclamjung.gov.np 066-520144
६. गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला समन्वय समिति कास्की Web Site ddckaski@gmail.com 061-464346
७. गण्डकी प्रदेश पर्वत जिल्ला समन्वय समिति पर्वत Web Site mail@ddcparbat.gov.np 067-420154
८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जिल्ला समन्वय समिति बाग्लुङ्ग Web Site info@ddcbaglung.gov.np 068-522556
९. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दी Web Site info@ddcmyagdi.gov.np 069-520108
१०. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङ Web Site infodccmustang@gmail.com 069-440044
११. गण्डकी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट... Web Site - 9857040472
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 0.96 seconds to render