छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ सम्बन्धमा । निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९-२-२३
 
२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ निर्देशिका कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-१२-२
 
३. नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ निर्देशिका स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-९-१४
 
४. स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७८ सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) निर्देशिका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-२-३१
 
५. एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व-अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका अन्य निकाय २०७७-८-१७
 
६. सार्वजनिक यातायात संञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) निर्देशिका स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-१९
 
७. सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्भेक्षण निर्देशिका, २०६८ निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-४-२५
 
८. व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०६७ निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७७-४-२५
 
९. बिपन्न नागरिक ‍‍‌‍औषधी उपचार कोष निर्देशिका सम्बन्धमा । (स्थानिय तह सबै) निर्देशिका सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६-८-३
 
१०. निर्देशिका पठार्इएकाे बारे - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै । निर्देशिका स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-९-१०
 
११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५- श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु) निर्देशिका विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-१६
 
Showing 1 to 11 of 11 records