साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन अध्यावधिक एक्सन
1. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला समन्वय समिति कैलाली Web Site info@ddckailali.gov.np 091-524747 2076-10-6
2. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जिल्ला समन्वय समिति डोटी Web Site ddcdoti@mofald.gov.np 094-420156 2076-10-6
3. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम जिल्ला समन्वय समिति आछाम Web Site info@ddcachham.gov.np 097-620144 2076-10-6
4. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्ला समन्वय समिति बाजुरा Web Site info@ddcbajura.gov.np 097-541134 2076-10-6
5. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला समन्वय समिति बझाङ Web Site info@ddcbajhang.gov.np 092-421057 2076-10-6
6. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्ला समन्वय समिति दार्चुला Web Site 974950783 2076-10-6
7. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्ला समन्वय समिति बैतडी Web Site ddcbaitadi@gmail.com 095-520144 2076-10-6
8. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुरा Web Site ddcdadeldhura@gmail.com 096-410144 2076-10-6
9. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर Web Site info@ddckanchanpur.gov.np 099-521328 2076-10-6
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.17 seconds to render