हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. मधेश प्रदेश अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सप्तरी Web Site asks.gapa@gmail.com 9804760844
२. मधेश प्रदेश छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरी Web Site chhinnamasta.rmo.saptari@gmail.com 9852821567
३. मधेश प्रदेश तिरहुत गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@tirahutmun.gov.np 9852860107
४. मधेश प्रदेश तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@tilathikoiladimun.gov.np 9852822225
५. मधेश प्रदेश बिष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी Web Site bishnupursaptari@gmail.com 9852822500
६. मधेश प्रदेश राजगढ गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rajgadhmun.gov.np 9801501142
७. मधेश प्रदेश महादेवा गाउँपालिका सप्तरी Web Site mahadevarmun@gmail.com 9815729565
८. मधेश प्रदेश रुपनी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rupanimun.gov.np 031-450035
९. मधेश प्रदेश बलान-विहुल गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@balanbihulmun.gov.np 9852660606
१०. मधेश प्रदेश नरहा गाउँपालिका सिराहा Web Site ito.narahamun@gmail.com 9852825205
११. मधेश प्रदेश नवराजपुर गाउँपालिका सिराहा Web Site gapanavrajpursiraha@gmail.com 9824704793
१२. मधेश प्रदेश बरियारपट्टी गाउँपालिका सिराहा Web Site ito.bariyarpattimun@gmail.com 9816723879
१३. मधेश प्रदेश भगवानपुर गाउँपालिका सिराहा Web Site bhagwanpurgaupalika@gmail.com 9852858001
१४. मधेश प्रदेश लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका सिराहा Web Site laxmipurpatari@gmail.com 9852833615
१५. मधेश प्रदेश विष्णुपुर गाउँपालिका सिराहा Web Site info@bishnupurmunsiraha.gov.np 9852850052
Showing 1 to 15 of 59 entries | Takes 1.02 seconds to render