हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश नरहा गाउँपालिका सिराहा Web Site ito.narahamun@gmail.com 9852825205
१७. मधेश प्रदेश नवराजपुर गाउँपालिका सिराहा Web Site gapanavrajpursiraha@gmail.com 9824704793
१८. मधेश प्रदेश भगवानपुर गाउँपालिका सिराहा Web Site bhagwanpurgaupalika@gmail.com 9852858001
१९. मधेश प्रदेश औरही गाउँपालिका धनुषा Web Site aurahimun@gmail.com 9854027904
२०. मधेश प्रदेश जनकनन्दिनी गाउँपालिका धनुषा Web Site info@janaknandinimun.gov.np 9854029259
२१. मधेश प्रदेश बटेश्वर गाउँपालिका धनुषा Web Site bateshwormun@gmail.com 9851150811
२२. मधेश प्रदेश मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका धनुषा Web Site mukhiyapattimun@gmail.com 9854029842
२३. मधेश प्रदेश लक्ष्मीनिया गाउँपालिका धनुषा Web Site laxminiyamun@gmail.com 9854029420
२४. मधेश प्रदेश धनौजी गाउँपालिका धनुषा Web Site info@dhanaujimun.gov.np 9844026362
२५. मधेश प्रदेश एकडारा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@ekdaramun.gov.np 9818709767
२६. मधेश प्रदेश पिपरा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@pipramun.gov.np 044-548047
२७. मधेश प्रदेश महोत्तरी गाउँपालिका महोत्तरी Web Site mahottarimun@gmail.com 9854032300
२८. मधेश प्रदेश साम्सी गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@samsimun.gov.np 9854032013
२९. मधेश प्रदेश सोनमा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site sonamarm2073@gmail.com 9819681465
३०. मधेश प्रदेश चक्रघट्टा गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@chakraghattamun.gov.np 9851034392
Showing 16 to 30 of 59 entries | Takes 0.13 seconds to render