साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश गोदावरी नगरपालिका कैलाली Web Site info@godawarimunkailali.gov.np 091-508001
सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरीगंगा नगरपालिका कैलाली Web Site info@gaurigangamun.gov.np 091-418060
सुदूरपश्चिम प्रदेश घोडाघोडी नगरपालिका कैलाली Web Site ghodaghodimun@gmail.com 091-403026
सुदूरपश्चिम प्रदेश टिकापुर नगरपालिका कैलाली Web Site info@tikapurmun.gov.np 91-560118
सुदूरपश्चिम प्रदेश भजनी नगरपालिका कैलाली Web Site info@bhajanimun.gov.np 091-580101
सुदूरपश्चिम प्रदेश लम्किचुहा नगरपालिका कैलाली Web Site info@lamkichuhamun.gov.np 091-419046
सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी Web Site info@dipayalsilgadhimun.gov.np 094-420297
सुदूरपश्चिम प्रदेश शिखर नगरपालिका डोटी Web Site shikharmunicipality@gmail.com 9858485777
सुदूरपश्चिम प्रदेश कमलबजार नगरपालिका अछाम Web Site Kamalbazarmun@gmail.com 9858431111
१० सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचदेवल विनायक नगरपालिका अछाम Web Site info@panchadewalbinayakmun.gov.np 097-500003
११ सुदूरपश्चिम प्रदेश मंगलसेन नगरपालिका अछाम Web Site mmunicipalityachham@gmail.com 097-620138
१२ सुदूरपश्चिम प्रदेश साँफेवगर नगरपालिका अछाम Web Site sanfebagarmun@gmail.com 097-625180
१३ सुदूरपश्चिम प्रदेश त्रिवेणी नगरपालिका बाजुरा Web Site ito.trivenimun@gmail.com 986196599
१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश बडिमालिका नगरपालिका बाजुरा Web Site info@badimalikamun.gov.np 097-541067
१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश बुढीगंगा नगरपालिका बाजुरा Web Site info@budhigangamunbajura.gov.np 9858422845
Showing 1 to 15 of 33 entries | Takes 0.21 seconds to render