साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन अध्यावधिक एक्सन
1. प्रदेश नं. ५ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट... Web Site ddcnawalparasi@gmail.com 78520144 2076-10-6
2. प्रदेश नं. ५ रूपन्देही जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही Web Site rupandehi.ddc@gmail.com 071-521423 2076-10-6
3. प्रदेश नं. ५ कपिलबस्तु जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु Web Site dcckpl7@gmail.com 076-560027 2076-10-6
4. प्रदेश नं. ५ अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँची Web Site ddcarghakhanchi.gov.np 077-420229 2076-10-6
5. प्रदेश नं. ५ पाल्पा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा Web Site palpaddc@gmail.com 75520424 2076-10-6
6. प्रदेश नं. ५ गुल्मी जिल्ला समन्वय समिति गुल्मी Web Site gulmiddc@gmail.com 079-520144 2076-10-6
7. प्रदेश नं. ५ रोल्पा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा Web Site info@ddcrolpa.gov.np 086-440114 2076-10-6
8. प्रदेश नं. ५ प्यूठान जिल्ला समन्वय समिति प्यूठान Web Site ddcpyuthan@gmail.com 086-420147 2076-10-6
9. प्रदेश नं. ५ दाङ जिल्ला समन्वय समिति दाङ्ग Web Site info@ddcdang.gov.np 082-560038 2076-10-6
10. प्रदेश नं. ५ बाँके जिल्ला समन्वय समिति बाँके Web Site info@ddcbanke.gov.np 081-520331 2076-10-6
11. प्रदेश नं. ५ बर्दिया जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया Web Site info@ddcbardiya.gov.np 084-420139 2076-10-6
12. प्रदेश नं. ५ रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पूर्व) Web Site - 9866931000 2076-10-6
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.16 seconds to render