छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन एक्सन
1. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट... Web Site ddcnawalparasi@gmail.com 78520144
2. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही Web Site rupandehi.ddc@gmail.com 071-521423
3. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु Web Site dcckpl7@gmail.com 076-560027
4. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँची Web Site ddcarghakhanchi.gov.np 077-420229
5. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा Web Site palpaddc@gmail.com 75520424
6. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्ला समन्वय समिति गुल्मी Web Site gulmiddc@gmail.com 079-520144
7. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा Web Site info@ddcrolpa.gov.np 086-440114
8. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान जिल्ला समन्वय समिति प्यूठान Web Site ddcpyuthan@gmail.com 086-420147
9. लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्ला समन्वय समिति दाङ्ग Web Site info@ddcdang.gov.np 082-560038
10. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्ला समन्वय समिति बाँके Web Site info@ddcbanke.gov.np 081-520331
11. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया Web Site info@ddcbardiya.gov.np 084-420139
12. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पूर्व) Web Site - 9866931000
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.3 seconds to render