साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन अध्यावधिक एक्सन
1. कर्णाली मुगु जिल्ला समन्वय समिति मुगु Web Site info@ddcmugu.gov.np 087-460023 2076-10-6
2. कर्णाली डोल्पा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पा Web Site info@ddcdolpa.gov.np 087-550039 2076-10-6
3. कर्णाली हुम्ला जिल्ला समन्वय समिति हुम्ला Web Site info@ddchumla.gov.np 087-680015 2076-10-6
4. कर्णाली जुम्ला जिल्ला समन्वय समिति जुम्ला Web Site ddcjumla@gmail.com 087-520114 2076-10-6
5. कर्णाली कालिकोट जिल्ला समन्वय समिति कालिकोट Web Site info@ddckalikot.gov.np 087-440120 2076-10-6
6. कर्णाली रूकुम (पश्चिम) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पश्चिम) Web Site dccrukumwest@gmail.com 088-530120 2076-10-6
7. कर्णाली सल्यान जिल्ला समन्वय समिति सल्यान Web Site info@ddcsalyan.gov.np 088-520072 2076-10-6
8. कर्णाली सुर्खेत जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत Web Site info@ddcsurkhet.gov.np 083-520251 2076-10-6
9. कर्णाली जाजरकोट जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोट Web Site ddcjajarkotinfo@gmail.com 089-430299 2076-10-6
10. कर्णाली दैलेख जिल्ला समन्वय समिति दैलेख Web Site ddcdailekh@gmail.com 089-420114 2076-10-6
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.13 seconds to render