साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन अध्यावधिक एक्सन
1. प्रदेश नं. २ सप्तरी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी Web Site info@ddcsaptari.gov.np 031-520210 2076-10-6
2. प्रदेश नं. २ सिराहा जिल्ला समन्वय समिति सिराहा Web Site info@ddcsiraha.gov.np 33520014 2076-10-6
3. प्रदेश नं. २ धनुषा जिल्ला समन्वय समिति धनुषा Web Site ddcdhanusha@gmail.com 041-520142 2076-10-6
4. प्रदेश नं. २ महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी Web Site ddcmahottari@gmail.com 044-520042 2076-10-6
5. प्रदेश नं. २ सर्लाही जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही Web Site info@ddcsarlahi.gov.np 046-520132 2076-10-6
6. प्रदेश नं. २ रौतहट जिल्ला समन्वय समिति रौतहट Web Site - 055-520144 2076-10-6
7. प्रदेश नं. २ बारा जिल्ला समन्वय समिति बारा Web Site - 053-551042 2076-10-6
8. प्रदेश नं. २ पर्सा जिल्ला समन्वय समिति पर्सा Web Site - 051-523218 2076-10-6
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.17 seconds to render