हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१. मधेश प्रदेश सप्तरी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी Web Site info@ddcsaptari.gov.np 031-520210
२. मधेश प्रदेश सिराहा जिल्ला समन्वय समिति सिराहा Web Site info@ddcsiraha.gov.np 33520014
३. मधेश प्रदेश धनुषा जिल्ला समन्वय समिति धनुषा Web Site ddcdhanusha@gmail.com 041-520142
४. मधेश प्रदेश महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी Web Site ddcmahottari@gmail.com 044-520042
५. मधेश प्रदेश सर्लाही जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही Web Site info@ddcsarlahi.gov.np 046-520132
६. मधेश प्रदेश रौतहट जिल्ला समन्वय समिति रौतहट Web Site dccorautahat@gmail.com 055-520144
७. मधेश प्रदेश बारा जिल्ला समन्वय समिति बारा Web Site ddcbara.jk2012@gmail.com 053-551042
८. मधेश प्रदेश पर्सा जिल्ला समन्वय समिति पर्सा Web Site - 051-523218
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.15 seconds to render