हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि (नमुना कार्यविधि)

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७८ मंसिर ९ गते बिहीबार १२:३९:३४ बजे

प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि (नमुना कार्यविधि)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि (नमुना कार्यविधि) २०७८ मंसिर ९ गते बिहीबार
२. प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि (नमुना कार्यविधि) २०७८ मंसिर ९ गते बिहीबार

थप नमुना कानुन