साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३०९
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. Online Training मा आवेदन सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-८-१९
 
२. आशयको सूचना (MoFAGA-NCB-02/2077/78) सम्बन्धमा । (द वेभ्स ग्रुप्स लैनचौर काठमाडौँ) बोलपत्र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-८-१९
 
३. GRIPS छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-८-१८
 
४. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-८-१८
 
५. 'आधार सर्भेक्षण' (Baseline Survey) कार्यमा सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-८-१८
 
६. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-८-१७
 
७. मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-१७
 
८. मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-१७
 
९. एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पूर्व-अस्पताल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका अन्य निकाय २०७७-८-१७
 
१०. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपयोग तथा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा । (जि.स.स सबै, गा.पा. / न.पा. सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
११. कन्सुलर प्रमाणीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
१२. अनुदानको मल बिक्रि वितरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
१३. अनुगमन फ्रेमवर्क सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
१४. आ.ब. २०७७ /०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-१६
 
१५. प्रगति विवरण पठाउने बारे । (तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-८-१६
 
Showing 1 to 15 of 1949 records