हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८१-०४-०२
 
२. आ.ब.२०८०/८१ को सम्पति विवरण बुझाउने र केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८१-०४-०१
 
३. स्थानीय तहको संक्षिप्त परिचय पुस्तक, २०८१ प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८१-०३-३०
 
४. समन्वय, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-३०
 
५. सरुवा काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदा मापदण्ड कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८१-०३-२६
 
६. कर्मचारीका सन्तानको लागी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ति सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०३-२६
 
७. स्थानीय तहको प्रगती तथा अनुगमन प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-२६
 
८. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५६, अङ्‍क १, पूर्णाङ्‍क १३९, २०८१ असार) प्रशासन पत्रिका प्रशासन सुधार महाशाखा २०८१-०३-२६
 
९. रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्झौता सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-२५
 
१०. डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-२५
 
११. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८१-०३-२५
 
१२. प्रेष विज्ञप्ति सूचना/समाचार सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०३-२०
 
१३. आन्तरिक ऋणको सिमा संम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८१-०३-२०
 
१४. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०३-१८
 
१५. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितीय र तृतीय श्रेणी) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०३-१८
 
जम्मा २९२९ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु