छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-१०
 
२. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्धितिय श्रेणी) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-९
 
३. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-९
 
४. बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग / प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागु नभएका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-३-९
 
५. बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । कार्यविधि स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-८
 
६. गाँउ / नगर सभा र कार्यपालिका बैठक संख्यामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-८
 
७. बजेटको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-८
 
८. फोहरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रीय निति २०७९ सम्बन्धमा । नीति वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-५
 
९. विपद जोखि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-३
 
१०. ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्‍खनन्, विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड (२०७९) सम्बन्धमा । मापदण्ड वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-२
 
११. प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-२-३१
 
१२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको सूचना । सन्तति छात्रवृति कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-२-३०
 
१३. व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ सम्बन्धमा । निर्देशिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९-२-२३
 
१४. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-२-२०
 
१५. भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-२-२०
 
Showing 1 to 15 of 2382 records