साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. यस मन्त्रालयको मिति २०७६।१२।०९ को निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा समान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भई मिति २०७६।१२।१९ को निर्णय अनुसार भएको पदस्थापन सम्बन्धी विवरण । परिपत्र/निर्देशन संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६-१२-२०
२. राहत सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-१९
३. नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१८
४. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१८
५. मिति २०७६।१२।१२ गते बसेको नोभेल कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय । सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७६-१२-१४
६. कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१३
७. COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्ने । (गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला महाशाखा २०७६-१२-१२
८. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
९. आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
१०. बिदा सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
११. निर्णय सम्बन्धमा । (श्री स्थानिय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
१२. आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
१३. COVID-19 सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-९
१४. कोरोनाभाईरस (COVID-19) सम्बन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
१५. बिवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-९
Showing 1 to 15 of 1534 records