हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. जानकारी सम्बन्धमा - स्थानीय तहहरु (सबै) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-२२
 
२. गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लिखित स्थानीय तहहरु) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-२२
 
३. जानकारी सम्बन्धमाः स्थानीय तहहरु (सबै) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-२२
 
४. वार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-१९
 
५. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०२-१९
 
६. नवनियुक्त राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०२-१८
 
७. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-१८
 
८. शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । निजामती कर्मचारी छात्रवृति कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०२-१७
 
९. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूची नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०२-१६
 
१०. पुराना जिन्सी मालसामानहरुको लिलाम सम्बन्धी ७ दिने सूचना । सूचना/समाचार आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०२-१७
 
११. जानकारी सम्बन्धमा ( स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०२-१४
 
१२. दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समितिको बैठकका निर्णयहरु सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०२-१०
 
१३. स्थानीय आर्थिक विकासमा उद्यमशिलता विषयक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी अभिरुची फाराम भर्ने बारेमा प्रकाशित सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-०९
 
१४. बार्षिक समीक्षा गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-०८
 
१५. मिटर ब्याज पीडितहरुलाइ निवेदन अन्तिम पटक सात ७ दिन म्यादथप गरिएको जरुरी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०२-०७
 
जम्मा २६३० मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु