साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । (Revised) बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१२-११
 
३२. चीनमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१२-११
 
३३. कोरियामा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१२-११
 
३४. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-१०
 
३५. छात्रबृत्ति समितिको ३३९ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१२-१०
 
३६. मुस्लिम आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१२-१०
 
३७. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित नियकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७७-१२-१०
 
३८. बजेट बिनियोजन सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका स्थानीय तहहरु सबै) सूचना/समाचार योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-१२-१०
 
३९. Online प्रगति समीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, प्रदेश १) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१२-१०
 
४०. कार्यविवरण सम्बन्धमा । कार्य विवरण संगठन विकास शाखा २०७७-१२-९
 
४१. वैयक्तिक विवरण फाराम (सिटरोल) भरी पेश गर्ने बारेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना/समाचार अन्य निकाय २०७७-१२-५
 
४२. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आ.व २०७६/०७७ को दायित्व सम्बन्धमा । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-१२-५
 
४३. कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा । (श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-५
 
४४. विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१२-४
 
४५. सेवा प्रवेश तालिममा सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा । (बागमती प्रदेश, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-३
 
Showing 31 to 45 of 2090 records