हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३१. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३७ औ अङ्‍कको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-०१-१५
 
३२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना । सन्तति छात्रवृति कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-१५
 
३३. स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८०-०१-१४
 
३४. शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगकर्ता निर्देशिका (User Manual) सम्बन्धमा । अध्ययन सामाग्री कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-१३
 
३५. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै), नेपाल नगरपालिका संघ काठमाडौँ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ काठमाडौँ । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०१-१३
 
३६. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि आवेदन दिने प्रयोजनको लागि शिक्षण संस्था र अभिभावक कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्रको ढाँचा । सन्तति छात्रवृति कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-१२
 
३७. जनकारी सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०१-१२
 
३८. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ निर्देशिका कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०१-०७
 
३९. छात्रवृत्ति समितिको ३६३ ‍औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०१-०४
 
४०. China/MOFCOM Scholarship मा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०१-०४
 
४१. राजश्व भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-०१-०३
 
४२. रमाना सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / केन्द्रिय स्तरका निकाय (सबै), श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (सबै), श्री स्थानीय तहहरु सबै ।) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१२-३०
 
४३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-२९
 
४४. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेल, ललितपुर) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१२-२८
 
४५. जानकारी सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तहहरु (चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-२३
 
जम्मा २६३० मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु