हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-२७
 
७७. प्रेस बिज्ञप्ती । प्रेस विज्ञप्ति योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा २०७९-१०-२६
 
७८. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-२६
 
७९. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-१०-२६
 
८०. प्रगति विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-१०-२६
 
८१. निरोगिताको प्रमाणपत्र र शपथ ग्रहण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-२३
 
८२. भगिनी सम्बन्ध अभिलेखिकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-१०-२२
 
८३. अनुदान सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७९-१०-२२
 
८४. खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१०-२०
 
८५. का.स.मू फाराम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग / कार्यालय सबै) सूचना/समाचार बढुवा शाखा २०७९-१०-१७
 
८६. झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१६
 
८७. Australia Awards को Online Information Session सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
८८. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
८९. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
९०. स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९-१०-१५
 
जम्मा २६३० मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु