खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
९१. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०७-०१
 
९२. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-३०
 
९३. माग आकृति फाराम पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-२५
 
९४. बजार अनुगमन तथा वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-२४
 
९५. प्रेस विज्ञप्ति । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-०६-२३
 
९६. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2024) मा मनोनयन सम्बन्धमा । बैदेशिक मनोनयन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-२१
 
९७. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-१९
 
९८. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-१९
 
९९. आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-१५
 
१००. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-१४
 
१०१. परिपत्र सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०६-१२
 
१०२. राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०६-११
 
१०३. विश्व रेविज दिवस २०२३ मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-०५
 
१०४. समपूरक तथा विशेष अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धमा (संलग्न सूचीका स्थानीयतहहरु सबै)। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०६-०४
 
१०५. प्रशिक्षार्थी छनौट तथा प्रशिक्षण सञ्चालन बारेको सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०६-०४
 
जम्मा २८१७ मध्ये ९१ देखि १०५ सम्मका अभिलेखहरु