हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
९१. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-०५
 
९२. विश्‍व उपभोक्ता दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-०४
 
९३. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३९ औं अङ्कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-१२-०२
 
९४. परीपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-११-३०
 
९५. सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन क्षमता विकास महाशाखा २०८०-११-२३
 
९६. KOICA Scholarships 2024 छात्रवृत्तिमा लगि निवेदन आह्वान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
९७. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आह्वान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
९८. 2024 2nd KOICA Scholarship Program छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
९९. वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
१००. Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२१
 
१०१. सहयाेग तथा समन्वय सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
१०२. मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
१०३. प्रेस विज्ञप्ति । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-११-१८
 
१०४. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१८
 
१०५. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-११-१७
 
जम्मा २९३१ मध्ये ९१ देखि १०५ सम्मका अभिलेखहरु