खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६. सार्वजानिक सूचना सूचना/समाचार सङ्घीय मामिला महाशाखा २०८०-११-०३
 
१७. Australia Awards Scholarships 2025 छात्रावृत्तिका लागि निवेदन आह्वान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०३
 
१८. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार बढुवा शाखा २०८०-११-०३
 
१९. समन्वय । सहजिकरण सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०२
 
२०. लोक सेवा आयोगको मिति २०८०।११।०२ मा सिफारिस अधिकृत पदका उम्मेदवारहरुको लागि सुचना सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-११-०२
 
२१. वैदेशिक अध्ययन ।तालिम छात्रवत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०१
 
२२. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२९
 
२३. जग्गाको विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२९
 
२४. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा. प. तृतीय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-२८
 
२५. बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२६
 
२६. तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८० निर्देशिका अन्य निकाय २०८०-१०-२६
 
२७. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (श्री तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-१०-२४
 
२८. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (श्री तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका ईलाम, झापा, मोरङ,सुनसरी, र सप्‍तरी जिल्लाका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-१०-२४
 
२९. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु - LISA को नतिजा सार्वजनिक गर्न बाँकी, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२१
 
३०. धन्यवाद ज्ञापन । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु - सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२१
 
जम्मा २८२६ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु