हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६. JDS छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०५-१५
 
१७. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी संशोधित कार्यतालिका । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०५-१३
 
१८. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०५-१३
 
१९. बैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०५-१३
 
२०. परिपत्र सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०५-१२
 
२१. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-११
 
२२. मानव बेचविखन बिरुद्धको सत्रौ राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-११
 
२३. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०५-१०
 
२४. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-०७
 
२५. निजामती सेवा दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०५-०७
 
२६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-०६
 
२७. रिक्त पदको विवरण पुन: ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (स्थानिय तहहरु, जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०५-०५
 
२८. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थि मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०५-०४
 
२९. स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जे सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०५-०१
 
३०. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०५-०१
 
जम्मा २७१६ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु