खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-११-१७
 
२. Australia Awards Scholarships 2025 छात्रावृत्तिका लागि निवेदन आह्वान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०३
 
३. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२६
 
४. 2024 2nd KOICA Scholarship Program छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
५. वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
६. Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२१
 
७. सहयाेग तथा समन्वय सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
८. मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
९. प्रेस विज्ञप्ति । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-११-१८
 
१०. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१८
 
११. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१७
 
१२. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रावृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-१७
 
१३. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
१४. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
१५. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
जम्मा २८३३ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु