हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०८०-११-२३
 
६२. KOICA Scholarships 2024 छात्रवृत्तिमा लगि निवेदन आह्वान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
६३. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आह्वान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
६४. 2024 2nd KOICA Scholarship Program छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
६५. वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
६६. Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२१
 
६७. सहयाेग तथा समन्वय सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
६८. मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
६९. प्रेस विज्ञप्ति । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-११-१८
 
७०. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१८
 
७१. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-११-१७
 
७२. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१७
 
७३. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रावृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-१७
 
७४. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
७५. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
जम्मा २८९७ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु