हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. परिपत्र सम्बन्धमा । (सबै स्थानीय तह) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-११-३०
 
६२. भगिनी सम्बन्धको अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-११-३०
 
६३. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-११-२८
 
६४. कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९-११-२८
 
६५. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९-११-२३
 
६६. यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।१६ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । सरुवा तथा पदस्थापना सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-११-१६
 
६७. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति 2079/11/11 को निर्णयानुसार पदस्थापन, सरुवा तथा कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण सरुवा तथा पदस्थापना कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९-११-१४
 
६८. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-११-०८
 
६९. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-११-०५
 
७०. प्रतिभा डवली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-११-०४
 
७१. यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।०३ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन/सरुवा/कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ । सूचना/समाचार कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९-११-०३
 
७२. अध्ययन / छात्रवृत्ति (Australia Awards Scholarship) का लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-११-०३
 
७३. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । (LISA को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-१०-२९
 
७४. प्रेस बिज्ञप्ती । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७९-१०-२७
 
७५. नवनियुक्त शाखाअधिकृतहरुको लागि आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा (BAT)। (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-२७
 
जम्मा २६३० मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु