हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जे सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-०५-०१
 
६२. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि नाम सिफारिस सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०५-०१
 
६३. सोह्रौ पुस्तकालय दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०४-३२
 
६४. अन्तरक्रिया सम्बन्धमा । (सेवा समूह र उपसमूह सञ्‍चालन गर्ने सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-३१
 
६५. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बारे । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०४-३०
 
६६. विशेष सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०४-२९
 
६७. स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-२४
 
६८. रा.प.प्रथम र द्धितिय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / निकाय) सबै सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-२४
 
६९. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-२३
 
७०. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/ कार्यालय सबै, मुख्य‍मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-२३
 
७१. प्रेस विज्ञप्ती । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०४-२३
 
७२. Mayors of Peace सम्बन्धमा । (महानगरपालिका / उपमहानगरपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८०-०४-१८
 
७३. परिपत्र सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय, सबै । श्री आयोग / प्रतिष्ठान / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-१८
 
७४. स्वत: प्रकाशन (२०८० बैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८०-०४-१५
 
७५. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-१५
 
जम्मा २७४८ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु