छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन एक्सन
1. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङ्ग Web Site info@dcctaplejung.gov.np 024-460143
2. प्रदेश नं. १ पाँचथर जिल्ला समन्वय समिति पाँचथर Web Site info@ddcpanchthar.gov.np 024-520120
3. प्रदेश नं. १ इलाम जिल्ला समन्वय समिति इलाम Web Site info@ddcilam.gov.np 027-521776
4. प्रदेश नं. १ झापा जिल्ला समन्वय समिति झापा Web Site info@ddcjhapa.gov.np 023-455034
5. प्रदेश नं. १ संखुवासभा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा Web Site info@ddcsankhuwasabha.gov.np 029-560044
6. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुम Web Site ddcttm@gmail.com 026-460143
7. प्रदेश नं. १ भोजपुर जिल्ला समन्वय समिति भोजपुर Web Site info@ddcbhojpur.gov.np 029-420142
8. प्रदेश नं. १ धनकुटा जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा Web Site ddc.dhankuta.mofald@gmail.com 026-520053
9. प्रदेश नं. १ सुनसरी जिल्ला समन्वय समिति सुनसरी Web Site info@ddcsunsari.gov.np 025-560105
10. प्रदेश नं. १ मोरङ जिल्ला समन्वय समिति मोरङ्ग Web Site info@ddcmorang.gov.np 021-524267
11. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु जिल्ला समन्वय समिति सोलुखम्बु Web Site ddcsolu@gmail.com 038-520144
12. प्रदेश नं. १ खोटाङ जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ्ग Web Site mail.ddckhotang@gmail.com 036-420120
13. प्रदेश नं. १ उदयपुर जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर Web Site ddcudayapur@gmail.com 035-420144
14. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गा Web Site shresthajaya2002@gmail.com 037-520318
Showing 1 to 14 of 14 entries | Takes 0.24 seconds to render