हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. मधेश प्रदेश परवानीपुर गाउँपालिका बारा Web Site parwanipurgaupalika@gmail.com 9855048565,
४७. मधेश प्रदेश देवताल गाउँपालिका बारा Web Site info@devtalmun.gov.np 9855048006
४८. मधेश प्रदेश करैयामाई गाउँपालिका बारा Web Site info@karaiyamaimun.gov.np 9855048988
४९. मधेश प्रदेश आदर्श कोतवाल गाउँपालिका बारा Web Site info@aadarshakotwalmun.gov.np 9855049296
५०. मधेश प्रदेश जिराभवानी गाउँपालिका पर्सा Web Site ito.jirabhawanimun@gmail.com 9855015100
५१. मधेश प्रदेश कालिकामाई गाउँपालिका पर्सा Web Site kalikamaimun@gmail.com 9855011118
५२. मधेश प्रदेश ठोरी गाउँपालिका पर्सा Web Site ito.thorirmun@gmail.com 9855038037
५३. मधेश प्रदेश सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका पर्सा Web Site info@sakhuwaprasaunimun.gov.np 9851155165
५४. मधेश प्रदेश बिन्दबासिनी गाउँपालिका पर्सा Web Site ito.bindabasinimun@gmail.com 9855085527
५५. मधेश प्रदेश पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका पर्सा Web Site info@paterwasugaulimun.gov.np 9855088938
५६. मधेश प्रदेश पकाहा मैनपुर गाउँपालिका पर्सा Web Site pakahamainpurmun@gmail.com 9855016345,
५७. मधेश प्रदेश धोबीनी गाउँपालिका पर्सा Web Site dhobinimun@gmail.com 9855077705
५८. मधेश प्रदेश जगरनाथपुर गाउँपालिका पर्सा Web Site jagarnathpurrm@gmail.com 9855025329
५९. मधेश प्रदेश छिपहरमाई गाउँपालिका पर्सा Web Site info@chhipaharmaimun.gov.np 9855036084
Showing 46 to 59 of 59 entries | Takes 0.13 seconds to render