हाईलाईट:
/ निर्देशिका

व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ सम्बन्धमा ।

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९ जेठ २३ गते सोमबार १७:१४:२६ बजे

व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०७९ सम्बन्धमा । २०७९ जेठ २३ गते सोमबार

थप निर्देशिका