हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

पद अनुसारको कर्मचारीहरुको कार्य विवरण ।

संगठन विकास शाखा २०७८ फाल्गुण १८ गते बुधबार १२:००:४३ बजे

पद अनुसारको  कर्मचारीहरुको कार्य विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. पद अनुसारको कर्मचारीहरुको कार्य विवरण । २०७८ फाल्गुण १८ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन