हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / जिल्ला समन्वय अधिकारी / स्थानीय तह सबै

विकास सहायता समन्वय शाखा २०८० बैशाख २१ गते बिहीबार २२:०९:०१ बजे

परिपत्र । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / जिल्ला समन्वय अधिकारी / स्थानीय तह सबै

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / जिल्ला समन्वय अधिकारी / स्थानीय तह सबै २०८० बैशाख २१ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन