हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तह - सबै)

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०८० बैशाख २७ गते बुधबार १९:५४:५७ बजे

परिपत्र सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तह - सबै) २०८० बैशाख २७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन