हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० बैशाख २९ गते शुक्रबार १२:५८:४० बजे

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । २०८० बैशाख २९ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन